HPV infekcija

HPV – humani papiloma virusi, široko rasprostranjena grupa virusa, koja broji više od 100 tipova. Ovi virusi mogu inficirati kožu i sluznice.

HPV infekcija

HPV – humani papiloma virusi, široko rasprostranjena grupa virusa, koja broji više od 100 tipova. Ovi virusi mogu inficirati kožu i sluznice.

  • Svako od nas je svakodnevno u kontaktu sa virusima iz ove grupe. Infekcija se prenosi kontaktom, naročito u kolektivima, kao što su škola, vojska i sl. Postoji i profesionalno operećenje, naročito kod osoba koje rukuju mesom, pa su česte kod masara, ribara i sl.
  • Sitne povrede olakšavaju ulazak virusa u kožu i pojavu infekcije.
  • Najveći broj je tzv. inaparentnih infekcija, klinički nemanifestnih, tj. nevidljivih, bez ikakvih promena po koži, koje mogu postojati godinama, čak i decenijama.
  • Najveći broj tipova izazivaju benigne bradavice, ali izvestan broj ima ulogu u nastanku malignih bolesti kože i sluznica.

Na koži se najčešće javljaju obične bradavice, više od 20 % školske populacije je inficirano. Uglavnom su boje kože, u vidu bradavičastih izraštaja, mada mogu biti i ravne, od jedva primetnih pa do više milimetara u prečniku. Ukoliko se ne leče mogu se širiti. Naročito su izražene i raširene kod imunokompromitovanih osoba, HIV pozitivnih ili kod osoba na obolelih od malignih bolesti.

HPV infekcije su najčešće polne infekcije! Izazivaju polne bradavice – kondilome.
Samo 1-2% HPV ima klinički manifestni oblik infekcije.

Polne bradavice – kondilomi

  • HPV infekcije su najčešće polne infekcije. Samo 1-2% HPV ima klinički manifestni oblik infekcije.
  • Prenosi se seksualnim kontaktom: genito-genitalnim, genito-analnim, genito-oralnim. Sitne, nevidljive povrede sluznice omogućava prodiranje virusa.
  • Većina seksualno aktivnih osoba ima klinički manifestni oblik infekcije, nema nikakvih simptoma.
  • Rizično ponašanje, kao što su odnosi bez zaštite i često menjanje partnera, olakšavaju prenošenje virusa. Primećen je značajan porast inficiranih u poslednjih 20 godina, sa povećanim promiskuitetnim ponašanjem.
  • Kondom nije apsolutna zaštita ! Virus može da prođe kroz sitne pore kondoma. Većina partnera ima subkliničku infekciju, iako nema vidljive znake infekcije.

HPV su veoma infektivni, period inkubacije ( od trenutka zaržavanja do pojave promena) je od 3 nedelje do 8 meseci. U 10-30% dolazi do spontane regresije. Posle povlačenja može ostati doživotna subklinička infekcija.

Takođe osoba se može ponovo zaraziti – reinfekcija.

U trudnoći mogu se razbuktati, i olakšavati i bakterijske infekcije. Pri porođaju može doći do infekcije novorođenčeta, koji kasnije u životu mogu razviti respiratornu papilomatozu.

Infekcije sluznica delimo na nisko-rizične i visoko-rizične.
nisko rizične spadaju obične bradavice, koje nemaju onkogeni potencijal, tj, ne utiču na gensku transformaciju ćelija.
Određeni tipovi virusa – visoko rizični, su povezani sa nastankom karcinoma genitalne i analne regije, kao i usne , grla i grkljana. Oni imaju onkogeni potencijal, utiču na malignu transformaciju. Izazivaju displaziju – sluznica je izmenjena i može progredirati do karcinoma.

Infektivnost

Mada je česta bolest, većina infekcija je bez simptoma ili nije prepoznata. Može postojati godinama bez ikakvih znakova.

HPV je visoko infektivan virus, ima period inkubacije (od trenutka infekcije do oboljevanja) od 3 nedelje do 8 meseci. Spontano povlačenje promena je moguće u oko 10-30% inficiranih.

Moguće je da ostaje doživotna, nevidljiva-klinički nemanifestna, infekcija. Moguće je ponovno pojavljanje, najčešće kao posledica reaktivacija već postojeće subkliničke infekcije.

Ukoliko se ne leče mogu spontano da nestanu, da budu nepromenjene ili da se uvećavaju i da im se povećava broj.

U trudnoći mogu da rastu i uvećavaju se, i da olakšaju nastanak i bakterijskih infekcija.
Novorođenčad zaražena pri porođaju su u riziku da kasnije u životu razviju respiratornu papilomatozu.

Prevencija

Žene treba barem jedanput godišnje da urade kolposkopski i Papa preged. Takođe, preporučuje se makar jedanput godišnje pregled muškaraca kod dermatovenerologa ili urologa.

Osnovna zaštita je korišćenje kondoma, jer se time smanjuje mogućnost za infekciju kod rizičnog odnosa. Međutim ni kondom ne obezbeđuje stopostotnu zaštitu, jer postoji mogućnost da virus ipak prođe kroz sitne pore.

Lečenje

Cilj je ukloniti vidljive bradavice. Ne postoji terapija koja može u potpunosti eliminisati virus sa kože.
Lečenje je uspešnije ukoliko su bradavice (kondilomi) sitni i prisutni manje od 1 godine.

Postoji nekoliko vrsta intervencija. Preporučujemo radiohiruršku intervenciju, jer se u jednom tretmanu potpuno ukloni virusna promena, rana brzo zarasta, ne ostaju ožiljci, a mogućnost recidiva je minimalna.

HPV tipizacija – PCR metoda

HPV infekcija je vrlo česta infekcija kod žena i muškaraca. Prenosi se polnim odnosom i kod relativno malog broja zaraženih žena ona može dovesti do nastanka raka grlića materice. Saznajte više stranici Usluge >> HPV tipizacija
Pozovite nas

0638076063

Pišite nam

Polne bolesti

HPV infekcija
Polno prenosive bolesti

Više od 20 polnih bolesti se može preneti putem polnog odnosa sa jedne na drugu osobu

HPV infekcija
HIV infekcija

HIV – skraćenica na engleskom: human immunodeficiency viris – virus humane imunodeficijencije.

HPV infekcija
Genitalni herpes

Genitalni herpes je infekcija koju izaziva virus herpes simplex (HSV)

HPV infekcija
HPV infekcija

HPV – humani papiloma virusi, široko rasprostranjena grupa virusa, koja broji više od 100 tipova

HPV infekcija
Kondomi

Kondomi predstavljaju barijeru koja sprečava direktni kontakt između dve genitalne regije

HPV infekcija
Stidne vaši

Parazitarna infestacija, koju uzrokuje insekt Phtirius pubis, zahvata genitalnu regiju

HPV infekcija
Trihomonijaza

Trihomonijaza je polno prenosiva bolest koju izaziva mikroorganizam Trichomonas vaginalis

HPV infekcija
Hlamidija

Infekcija hlamidijom može biti bez ili sa veoma blagim tegobama

HPV infekcija
Sifilis

Sifilis je bakterijska infekcija koju izaziva bakterija treponema pallidum