Polne bolesti

Pojam polne bolesti je širok i obuhvata promene na anogenitalnoj sluznici. To mogu biti polno prenosive infekcije, kao i razne zapaljenske i tumorske promene.

U ordinaciji radimo kompletnu dijagnostiku i lečenje vezano za bolesti cele anogenitalne regije, kao što su polno prenosive bolesti, infekcije bakteriološke i virusne, zapaljenske i tumorske promene.

  • - Uzimanje briseva sa kože i sluznica: klasnične mikrobiološke analize i PCR metoda
  • - Serološke analize iz krvi na određene sistemske infekcije
  • - Uklanjanje virusnih bradavica i drugih promena sa kože i sluznica - radiotalasna metoda
  • - Biopsija kože i sluznica
  • - Dermoskopski pregled pigmentovanih i nepigmentovanih promena anogenitalne sluznice
  • - Vakcinacija HPV vakcinom - Gardasil
Sifilis
Polno prenosive bolesti

Više od 20 polnih bolesti se može preneti putem polnog odnosa sa jedne na drugu osobu

Više informacija
Sifilis
HIV infekcija

HIV – skraćenica na engleskom: human immunodeficiency viris – virus humane imunodeficijencije

Više informacija
Sifilis
Genitalni herpes

Genitalni herpes je infekcija koju izaziva virus herpes simplex (HSV)

Više informacija
Sifilis
HPV infekcija

HPV – humani papiloma virusi, široko rasprostranjena grupa virusa, koja broji više od 100 tipova

Više informacija
Sifilis
Kondomi

Kondomi predstavljaju barijeru koja sprečava direktni kontakt između dve genitalne regije

Više informacija
Sifilis
Stidne vaši

Parazitarna infestacija, koju uzrokuje insekt Phtirius pubis, zahvata genitalnu regiju

Više informacija
Sifilis
Trihomonijaza

Trihomonijaza je polno prenosiva bolest koju izaziva mikroorganizam Trichomonas vaginalis

Više informacija
Sifilis
Hlamidija

Infekcija hlamidijom može biti bez ili sa veoma blagim tegobama

Više informacija
Sifilis
Sifilis

Sifilis je bakterijska infekcija koju izaziva bakterija treponema pallidum

Više informacija