Oblikovanje lica

Postoje dve vrste filera za oblikovanje lica: voluminazori i stimulatori

Oblikovanje lica

Brz napredak u oblasti estetske medicine u poslednjih 10 godina dovelo je promene u pristupu podmlađivanja kože. U suštini, tretmani dermalnim filerima pomerilo je raniji fokus tretiranja sa dvodimenzijonalog pristupa u eliminaciji bora ka trodimenzionajlnom,  sveobuhvatnom podmlađivanju lica. Gojaznost, preraspodela masti, bilo zbog starenja ili zbog čestih promena telesne mase, istanjenje dubljih slojeva kože, gubitak koštane mase ili gubitak elastičnosti kože usled propadanja elastičnih i kolagenih vlakana, ključni su u nastanku vidljivih znakova starenja.

Savremeni pristup u podmlađivanju je da se lice tretira od unutra ka spolja. Ovaj pristup je suprotan dosadašnjim, pre svega, kozmetičim tretmanima koji se baziraju na spoljašnjoj primeni preparata i nanose se na kožu, i praktično, osim hidratacije kože, nemaju značajniji efekat u podmlađivanju.

Danas znamo da ne postoji jedan idealan preparat, već je pristup individualan i da se na osnovu stanja kože, godina starosti i željenog efekta, određuje koji će se tip preparata koristiti.

Ne postoji jedinstven klasifikacioni sistem. Kako se tržište širilo pojavile su se razne podele u zavisnosti od različitih osobina preparata: hemijskog sastava, trajanja efekta, biorazgradnja sastavnih komponenti i načim delovanja.

Trajanje efekta

Uglavnom se koriste izrazi privremen, polutrajan i trajan proizvod. Ovo je veoma važna osobina preparata.

Biorazgradiv – nerazgradiv filer

Razgradivi filer se u organizmu, delovanjem enzima razlaže, izbacuje iz organizma, a time je efekat kraći. Nerazgradivi fileri, kako i samo ime kaže, se ne razlažu. Oni daju dugotrajne efekte, ali se javljaju ozbiljne i trajne neželjene reakcije: pomeranje, kretanje filera ili reakcije kože na strano telo, formiranje granuloma, hroničnih zapaljenskih procesa ili čak i alergijskih reakcija.

Način delovanja

Postoje fileri koji u tkivu, privlačeći telesne tečnosti, dovode povećanja volumena tkiva; tako se i zovu voluminazeri, njihov efekat je ograničen i moraju se, posle određenog vremena ponovo ubrizgati. Drugi tip filera su stimulatori, uzrokuju zapaljensku reakciju da bi se podstakla sinteza kolagena. Smatra se da je ovaj efekat na kožu dugotrajan.

Sigurnost

To je najvažnija stavka u svakom dermatokozmetološkom tretmanu i intervenciji. Svi preparati imaju rane i kasne komplikacije. Većina ih je privremena. Mogu biti vezane za samu intervenciju i pojavu crvenila, otoka ili eventulno podliva na mestu ubrizgavanja filera. Alergijske reakcija i formiranje granuloma vezane su za prisustvo preparata u koži.

Na tržištu postoje brojni preparati. Uvek se dobro informišite koji tip preparata dobijate i kakav efekat možete da očekuje.

Pristup mora prvenstveno da bude individualan, u zavisnosti od godina, stanja kože, kakva očekivanja ima, ranije ubrizganih filera, kakve su prirode, kao i eventaulnih prethodnih operacija. Ponekad je potrebno, da bi se postigli zadovoljavajući rezultati, kombinovati više različitih filera.

Koristimo isključivo preparate koji su registrovani u našoj zemlji. Pristup je uvek individualan, i u savetu sa lekarom, određuje se koji će se tip filera koristiti.
Pozovite nas

0638076063

Pišite nam

Ostale usluge u oblasti kožnih i polnih bolesti

Oblikovanje lica
Specijalistički pregledi

Pružamo specijalističke preglede iz oblasti dermatovenerologije

Oblikovanje lica
Kućne posete

Pozovite nas i zakažite kućni pregled

Oblikovanje lica
Biopsija kože

Dalja analiza u pathistološkoj laboratoriji

Oblikovanje lica
Uklanjanje benignih promena

U okviru dermatološke prakse često se uklanjaju benigne promene

Oblikovanje lica
Uklanjanje kondiloma

U našoj ordinaciji vršimo uklanjanje polnih bradavica radiotalasima

Oblikovanje lica
Uzimanje briseva

Pouzdani rezulati briseva na bakteriološke, virusne ili gljivične analize sa kože i sluznica

Oblikovanje lica
HPV tipizacija – PCR metoda

Prenosi se polnim odnosom i kod relativno malog broja zaraženih žena ona može dovesti do nastanka raka grlića materice

Oblikovanje lica
Lečenje ožiljaka

Ožiljci predstavljaju veliki problem u dermatologiji. Javljaju se posle određenih stanja, bolesti ili povreda.

Oblikovanje lica
Lečenje hiperhidroze

Mnogi dermatolozi smatraju elektroforezi kao prvu terapiju koju treba primeniti prvenstveno kod pojačenog znojenja dlanova i tabana

Oblikovanje lica
Mezoterapija

Mezoterapija je tehnika uvođenja lekovitih sredstava sa ciljem da se deluje lokalno: na kožu i na potkožno masno tkivo

Oblikovanje lica
Oblikovanje lica

Postoje dve vrste filera za oblikovanje lica: voluminazori i stimulatori

Oblikovanje lica
Hemijski piling - tretman

Najčešće se izvode površni pilinzi, sa glikolnom, kodžik ili retinoičnom za većinu osoba koje nemaju većih problema sa kožom